Hola, som Toni Barber i Ismael Guardiola, autors de l'estudi etnogràfc i etnobiològic de les pesqueres de cingle de la Marina.
Ací ens veus transportant un canyís fet per autèntics enceseros (pescadors de pesquera).
Esperem que aquest web et resulte interessant i és que motius no en manquen; hem arribat a temps de poder registrar testimonis vius alhora que les restes d'una activitat ben curiosa d'usos de recursos naturals litorals per a la supervicència diària dels nostres avanpassats.
Que ho gaudiu amb la mateixa il·lusió amb què nosaltres ho férem.

Hola, somos Toni Barber e Ismael Guardiola, autores del estudio etnográfico y etnobiológico de las pesqueras de acantilado de la Marina.
Aquí nos ves transportando un cañizo hecho por auténticos enceseros (pescadores de pesquera).
Esperamos que este web te resulte interesante y es que motivos no faltan; hemos llegado a tiempo de registrar testimonios vivos al tiempo que los restos de una actividad bien curiosa de usos de resursos naturales litorales para la supervivencia diaria de nuestros antepasados.
Que lo disfrutéis con la misma ilusión con la que nosotros lo hicimos.

Toni & Ismael

Hi, we are Toni Barber & Ismael Guardiola, the authors of the ethnographical and ethnobiological study of the Pesqueres (cliff fisheries) in the Marina Region.
Here you can see us carrying a reed-platform made up by real enceseros (fishsermen of Pesqueres).
We hope you find this web interesting, indeed there is not lack of reasons; we have arrived in time to record living witnesses and the remains of a very peculiar use of the littoral natural resources for the daily survival of our predecessors.
We hope you enjoy it as we did.

Toni & Ismael

© Antoni Barber Vallès, IDENTIA Institute
ISBN-13: 978-84-611-2571-5, ISBN-10: 84-611-2571-1; Updated September 2006

Pág. Principal
Qué son
Dónde
Excursión virtual
Los peces

Home
What are they?

Where?
Virtual trip
The fish

Morro Falquí

Diuen que un dia un home li digué a un altre:

-A que no fas lo que jo faig?

I aquell home es va penjar del morro Falquí amb el dos braços. Aleshores l'altre digué:

-I a que tu no fas açò?

I aquest altre es va penjar només amb un braç